Ελληνικά

Share

 

Η πανδημία COVID-19 έχει διαταράξει το τουριστικό οικοσύστημα, προκαλώντας μεταξύ άλλων, άνευ προηγουμένου μείωση των εσόδων και απειλώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μετά από επίπονους πολύμηνους περιορισμούς στη διακίνηση οι πολίτες λαχταρούν διακοπές, αλλά εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια τους από τον κορονοϊό κατά το ταξίδι.

Τα πρότυπα έχουν τη λύση και οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν ξανά τις καλοκαιρινές τους διακοπές με αυξημένο αίσθημα ασφάλειας!

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), επιθυμεί να ενημερώσει το κυπριακό κοινό ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) μόλις δημοσίευσε δύο νέα καθοδηγητικά έγγραφα τυποποίησης (CWAs) που αφορούν πανευρωπαϊκές υγειονομικές διευθετήσεις κατά του COVID-19 σε τουριστικούς οργανισμούς και υπηρεσίες και έχουν ως απώτερο σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19 στον τομέα του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, η CEN έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της Ευρωπαϊκής Σφραγίδας Ασφαλείας κατά του COVID-19 στην τουριστική βιομηχανία η οποία περιγράφεται στα 2 τυποποιητική έγγραφα CWA 5643-1 & CWA 5643-2.. Τα εν λόγω έγγραφα αναπτύχθηκαν, μετά από επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων αρκετών Ευρωπαϊκών χώρων στο πλαίσιο του CEN Workshop EUROSAFETOUR, στις εργασίες του οποίου, η Κύπρος είχε ενεργό συμμετοχή μέσω της Γενικής Διευθύντριας του Οργανισμού.

Πρόκειται για τα 2 CWAs πιο κάτω, που διατίθενται μαζί ως πακέτο εγγράφων:

  • CWA 5643-1:Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία.
  • CWA 5643-2: Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία - Ευρωπαϊκή Οπτική Ταυτότητα - Σήμα (European Visual Identity), η οποία εστιάζει στις ειδικές για την Ευρώπη συστάσεις και απαιτήσεις.

Το CWA 5643-1, αποτελεί υιοθέτηση της διεθνούς προδιαγραφής ISO/PAS 5643  Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19 στην τουριστική βιομηχανία, που έχει εκδώσει πρόσφατα ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).  

Συγκεκριμένα, το CWA 5643-1 καθορίζει απαιτήσεις και συστάσεις για τουριστικούς οργανισμούς σχετικά με την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID και την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους διάφορους τουριστικούς οργανισμούς. Επίσης παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή ασφαλέστερων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων στους τουρίστες.

Το έγγραφο αυτό εφαρμόζεται στο σύνολο της τουριστικής αλυσίδας και περιλαμβάνει όλους τους παροχείς της τουριστικής βιομηχανίας όπως τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, διαμονής και μεταφοράς, τις παραλίες, τα θεματικά πάρκα αναψυχής, τη νυχτερινή διασκέδαση, τους χώρους εστίασης, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τις καταδυτικές δραστηριότητες, τα μουσεία και τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους συναφείς τομείς και υπηρεσίες. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους παροχείς υπηρεσιών τουρισμού να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια όλων και να καθησυχάσουν τους τουρίστες για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που έχουν στη διάθεσή τους.

Το CWA 5643-2 έχει ετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), και προσφέρει ένα ειδικό ευρωπαϊκό σήμα που διευκρινίζει ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί. Επιπλέον, το CWA 5643-2 περιλαμβάνει ενημερωτικά παραρτήματα με λίστες ελέγχου εφαρμογής, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς και παραπομπές σε εθνικά πρότυπα ή/και πρωτόκολλα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για το θέμα αυτό. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τώρα την ευκαιρία να απονείμουν το σήμα σε τουριστικά καταλύματα και υπηρεσίες τα οποία πληρούν  τις απαιτήσεις του CWA 5643-1.

Η Ευρωπαϊκή Σφραγίδα Ασφαλείας κατά του COVID-19 στην τουριστική βιομηχανία, έρχεται σε μια ιδανική περίοδο – λίγο πριν την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών, και δίνει τη δυνατότητα στους τουριστικούς οργανισμούς να βελτιώσουν τις διαδικασίες ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί  η εν λόγω Ευρωπαϊκή Τουριστική Σφραγίδα, να αυξήσει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και των τουριστών, καθώς και των κατοίκων και των εργαζομένων, ευνοώντας τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο κόσμος θα επιστρέψει στο πώς ήταν πριν και το απρόβλεπτο έχει γίνει ο κανόνας. Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών είναι να υποστηρίξει την τουριστική βιομηχανία να είναι ευέλικτη και συνετή, να είναι σε θέση να καλωσορίσει τους επισκέπτες και πάλι υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ως ένα μέσο για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση των εργαζομένων και των τουριστών σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας.

Τα πιο πάνω έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου και αρμόδιος για την προώθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων στην κυπριακή κοινωνία και βιομηχανία.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ