Ελληνικά

Share

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 31) του 2021, για πρόσβαση στο χώρο του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΚΕΠΕ), το οποίο εξυπηρετεί κοινό, απαιτείται για πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω, η προσκόμιση ενός εκ των πιο κάτω αποδεικτικών:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε
  • πιστοποιητικό αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε
  • αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης,
  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate).

Οι κανονισμοί του παρόντος Διατάγματος τίθενται σε ισχύ την 20η Ιουλίου και η ισχύς τους λήγει την 31η Ιουλίου, 2021.

Εκ της Διεύθυνσης

Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ