Ελληνικά

Share

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, 2021 επίσκεψη Αντιπροσωπείας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) στην έδρα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από Κυπριακής πλευράς η Διευθυντική ομάδα του CYS και από Ελλαδικής ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής του μαζί με υπηρεσιακούς.

Το κλίμα ήταν εγκάρδιο και συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας με κοινούς στόχους για τους 2 Οργανισμούς. Σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα οδηγήσουν εντός Νοεμβρίου στην επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας που διατηρούν οι 2 Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης με στόχο εντός Δεκεμβρίου, 2021 αυτό να υπογραφεί.

Κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. του CYS, η Διοίκηση του ΕΛΟΤ αποδέχθηκε να επισκεφθεί την Κύπρο ανταποδίδοντας, με στόχο να σφραγισθεί αυτή η συνεργασία με ορίζοντα τη διεύρυνση ουσιαστικών κοινών δραστηριοτήτων σε πολλά επίπεδα. Όπως τόνισαν οι 2 Αντιπροσωπείες, η αγαστή συνεργασία CYS-ΕΛΟΤ θα αποδειχθεί πολλαπλά επωφελής για τους κοινωνικούς τους εταίρους στις 2 χώρες αλλά και για την περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Επιπρόσθετα υπογραμμίστηκε ότι οι 2 Οργανισμοί θα εργασθούν από κοινού για να εντείνουν την παρουσία τους και σε διεθνές επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής και διεθνούς Τυποποίησης, ποικιλοτρόπως.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ