Ελληνικά

Share

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων μερών αποτελούν βασικούς πυλώνες υλοποίησης του οράματος του CYS για εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων στην κυπριακή κοινωνία. Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για τις εξελίξεις στην τυποποίηση, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνει για το Β’ εξάμηνο 2022 εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω του Σχεδίου Πολύ- Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Συνήθη στην Κύπρο, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες και προσδοκίες του κοινού και των επαγγελματιών, ο CYS προχωρά στη διοργάνωση 6 εξιδεικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η θεματολόγια των εκπαιδεύσεων αφορά τα πρότυπα σχετικά με τη διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων, τη διαχείριση έργων με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 21500 και την ηλεκτρομηχανική διάβρωση.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ). Επίσης, το Κέντρο εκπαίδευσης του Οργανισμού, μετά από ανεξάρτητο έλεγχο που διενεργήθηκε, έλαβε πιστοποίηση με βάση το CYS EN ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και για την εφαρμογή Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CYS EN ISO 14001:2015.

Ο Οργανισμός διοργανώνει επιχορηγημένα, πολυεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά πρακτικά προγράμματα σε εταιρείες/οργανισμούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, αναφορικά με τα πρότυπα και την ποιότητα γενικότερα.

Πατήστε εδώ για να βρείτε όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικά προγράμματα του CYS για το Β’ εξάμηνο 2022.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ