Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διατήρησης των διεθνών σχέσεων συνεργασίας με εταίρους του, φιλοξενεί στην Κύπρο Αντιπροσωπεία του Σέρβικου Οργανισμού Τυποποίησης (ISS - Institute for Standardisation of Serbia) με τον οποίο προτίθεται να συνυπογράψουν Πλαίσιο Συνεργασίας (MoU).

Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου, 2023 και η Συμφωνία έχει σκοπό την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τη μεταφορά γνώσεων και πρακτικών στον τομέα της τυποποίησης καθώς και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Οι δύο Οργανισμοί έχουν κοινό τους στόχο την εφαρμογή  και προώθηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης. Το MoU στοχεύει επίσης στην επισημοποίηση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών στον ευρύτερο τομέα της Ποιότητας.

Σχετικά με τον CYS

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου. Εκπροσωπεί τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της Κύπρου σε όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Συνεργάζεται με διαφορετικούς κλάδους, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και καταναλωτές για την ανάπτυξη Κυπριακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων. Ο CYS είναι ο αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο.

www.cys.org.cy

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ