Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, έχει ως αποστολή του την προώθηση των προτύπων στην κυπριακή κοινωνία. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εφαρμόζει επιτυχημένη πολιτική φιλοξενίας των εργασιών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιτροπών Τυποποίησης στη χώρα μας. 

Ως εκ τούτου, o CYS έχει αναλάβει να φιλοξενήσει στην Κύπρο την επόμενη συνάντηση της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO/TC 312 ‘’Excellence in Service’’. Η Ολομέλεια και οι Ομάδες Εργασίας της ISO/TC 312: Excellence in Service, θα συνεδριάσουν μεταξύ 22 Μαϊου -  25 Μαϊου, 2023, στη Λάρνακα.

Η ISO/TC 312 έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων που αφορούν στον καθορισμό στρατηγικών και κατευθυντήριων οδηγιών για την παροχή υπηρεσιών με βάση την Αριστεία, στοχεύοντας την ενθουσιώδη ικανοποίηση του πελάτη.

Σε αυτήν τη Διεθνή Επιτροπή συμμετέχουν πέραν των 20 χωρών ανά το παγκόσμιο, μέσω εθνικών αντιπροσώπων τους. Μεταξύ αυτών των χωρών βρίσκεται και η Κύπρος η οποία συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό της στις εργασίες της ολομέλειας της Επιτροπής αλλά και στις ομάδες εργασίας. Τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), εκπροσωπεί το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) μέσω του κύριου Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος έχει να επιδείξει σημαντική συνεισφορά στο έργο της ISO/TC 312 και με ανελλιπή γόνιμη παρουσία στις συναντήσεις της από το 2017, έτος κατά το οποίο συστάθηκε η Επιτροπή.

Παράλληλα, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο, μέσω του εθνικού της αντιπροσώπου, το γεγονός ότι κατέχει ρόλο Συντονιστή σε δύο ομάδες εργασίας της εν λόγω Επιτροπής που αφορούν την Επικοινωνία (ISO/TC312/TG1) και την εκπόνηση προτύπων αναφορικά με την Αριστεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (ISO/TC312/WG4), με κύριο στόχο την στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της εξυπηρέτησης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των προτύπων στην αριστεία των υπηρεσιών.

Στην προσπάθεια αυτή του CYS για όσο το δυνατό καλύτερη φιλοξενία των Συνέδρων, εξασφάλισε ευγενικές χορηγίες από τέσσερις οργανισμούς με αφοσίωση στην άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρουν στο ευρύ κυπριακό κοινό: το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) που προάγει τα συμφέροντα της επιχειρηματικής κοινότητας, την εταιρεία Iron Mountain η οποία ασχολείται με τις υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών, τη Cyta του μεγαλύτερου παροχέα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κύπρο και τέλος την PwC Κύπρου η οποία παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες.

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ