Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης εκπροσωπήθηκε μέσω του λειτουργού τυποποίησης στον κλάδο δομικών υλικών και πολιτικής μηχανικής, κ. Χρίστο Παπαγεωργίου, στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Λετονία με θέμα την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών από τα δομικά προϊόντα. Πλούσια θεματολογία του συνεδρίου καλύπτοντας τις μεθόδους δοκιμής βάσει του κανονισμού CPR για επικίνδυνες ουσίες στον ενδεικτικό κατάλογο, κανονισμούς, προϊόντα για την προβλεπόμενη χρήση, περιεχόμενο και μορφή πληροφοριών για τη σήμανση CE μέσω εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής και επικύρωσης. Επιπρόσθετα παρουσιάσθηκαν από Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία, οι συνέπειες και οι δυσκολίες που προέκυψαν από την εφαρμογή και συμπερίληψη των Ευρωπαϊκών μεθόδων δοκιμής στις Εθνικές νομοθεσίες τους.

Στην συνάντηση της ολομέλειας της CEN TC 351, διαφάνηκε η συνεχής προσπάθεια των ομάδων εργασίας της επιτροπής για την εκπόνηση προτύπων μεθόδων δοκιμής για τους ελέγχους των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών από τα δομικά προϊόντα. Μέθοδοι ελέγχου που καλύπτουν την απελευθέρωση επικίνδυνων τοξικών ουσιών σε έδαφος, υπόγεια νερά, αέρα σε εσωτερικό δομημένο περιβάλλον και ακτινοβολία. Εξάλλου, αυτό αποτελεί την 3η βασική απαίτηση του κανονισμού CPR (Construction Product Regulation) σχετικά με την εναρμόνιση για την υγιεινή, υγεία και το περιβάλλον. Στην αναθεώρηση του κανονισμού CPR όπως αναφέρθηκε και στην συνάντηση, η εν λόγω απαίτηση εναρμόνισης γίνεται ακόμα πιο επιτακτική και θα καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα δομικών προϊόντων που μέχρι στιγμής δεν συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο.

Στο παρελθόν, σε συναντήσεις των Εθνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS είχαν συζητηθεί θέματα σχετικά με τα απόβλητα των δομικών προϊόντων και εγέρθηκαν ανησυχίες σχετικά με τους ελέγχους και την διαχείριση τόσο των αποβλήτων από ΑΕΚΚ που εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως είναι οι ίνες αμιάντου, όσο και της ανακτημένης ασφάλτου.

Να σημειωθεί ότι ο CYS, θα φιλοξενήσει την επόμενη συνάντηση της CEN TC 351 στην Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο του 2024. Παράλληλα, επί της ευκαιρίας της παρουσίας εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο θα διοργανωθεί ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την νέα τεχνική προδιαγραφή για την μέθοδο ελέγχου επιπέδων ινών αμιάντου όπου εμπίπτει στο ενδιαφέρον παρακολούθησης από διάφορες αρμόδιες αρχές, φορείς και οργανωμένα σύνολα.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ