Ελληνικά

Share

Με στόχο την ενδυνάμωση της διαχρονικής αποστολής του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), για ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών για τα οφέλη των προτύπων, η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, κυρία Αθηνά Παναγιώτου, μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Υγειονομικών Επιθεωρητών Κύπρου, συμμετείχε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2023.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Τροφίμων που γιορτάζεται κάθε χρόνο τη μέρα αυτή, η φετινή εκστρατεία είχε κεντρικό θέμα «Τα πρότυπα τροφίμων σώζουν ζωές».  Με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, το φετινό θέμα συμπίπτει με τον εορτασμό για τα 60 χρόνια από τη σύσταση της Επιτροπής του Codex Alimentarius, του Διεθνούς Σώματος που έχει ως κύριο στόχο την προετοιμασία και τη δημοσίευση των προτύπων στα τρόφιμα.

Η κυρία Παναγιώτου στην παρουσίαση της ανάφερε ότι η ασφάλεια των τροφίμων δεν  αφορά μόνο τους επιστήμονες, αλλά όλους μας. Στο πλαίσιο των καθημερινών μας συνηθειών, κάνουμε επιλογές που σχετίζονται με την ασφάλεια των  τροφίμων.  Συνεπώς, όλοι μας μπορούμε να έχουμε ενεργό ρόλο στην πρόληψη των τροφιμογενών νοσημάτων, τα οποία μπορούν να μειωθούν ή ακόμη και να προληφθούν εξ ολοκλήρου, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι υιοθετήσουν τα κατάλληλα πρότυπα για να αυξήσουν την βιώσιμη παραγωγή και την κατανάλωση ασφαλών τροφίμων.

Επιπρόσθετα, η κυρία Παναγιώτου ανέδειξε τη σημασία των προτύπων  όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αναμφισβήτητα αποτελούν έναν τρόπο για τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας όσο και της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.  Η αναγνώριση της σημασίας των προτύπων στα τρόφιμα, οι καλές πρακτικές ασφάλειας και η εφαρμογή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη βελτίωση της υγείας και τη στήριξη ενός δίκαιου εμπορίου τροφίμων με ταυτόχρονη ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου.

Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις και εποικοδομητική συζήτηση ενώ εκφράστηκε η ανάγκη εφαρμογής των προτύπων ως χρήσιμα εργαλεία, που βοηθούν στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, των συμφερόντων των καταναλωτών και την προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ