Ελληνικά

Share

Έργο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) απευθύνει πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους για να υποβάλουν αίτηση Ειδικού Εμπειρογνώμονα με σκοπό την εκπόνηση των νέων Εθνικών Προσαρτημάτων στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Ευρωκωδίκων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με το πέρας της υποβολής αίτησης, θα καταρτιστεί Αρχείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις ομάδες εργασίες που θα συγκροτηθούν για την εκπόνηση των νέων εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδικών, στην αγγλική γλώσσα.

Ειδικότεροι όροι αναφορικά με το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια, τις υποχρεώσεις και την αμοιβή των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων θα καθορίζονται σε Ειδικές Συμβάσεις που θα υπογράφονται μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και των Εμπειρογνωμόνων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01 -09-2023

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 29/09/2023 Ώρα: 15.00 

Για τα έγγραφα της προκήρυξης πατήστε εδώ

Για την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ