Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για ενημέρωση και εκπαίδευση των ενδιαφερομένων και του κοινού γενικότερα για Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα, συνδιοργάνωσε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (CyHRMA) επιτυχώς, την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου, 2023 το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο “HR Reporting & Metrics in Recruitment, Selection & Retention”.

Η τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία του ομιλητή, Neil McCormick, στα θέματα προτύπων και τυποποίησης, ο οποίος προέρχεται από τη Διεθνή Τυποποίηση και συγκεκριμένα από την άμεσα εμπλεκόμενη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή “ISO Technical Committee 260 Human Resource Management”, συνέβαλε σημαντικά στη σφαιρική ενημέρωση των συμμετεχόντων. Η συμβολή του Neil McCormick στη συγγραφή των προτύπων που έχουν επίκεντρο το HR Reporting & Metrics, αποτέλεσε σημείο ορόσημο στον τομέα. Επιπλέον, ο Neil McCormick είναι o συντονιστής της ομάδας εργασίας “Metrics” της ISO TC 260 Human Resource Management. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πρότυπα: ISO 30414 HRM: Guidelines for internal & external human capital reporting και ISO TS 30421 HRM: Turnover & Retention Metrics.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχαν πέραν των 100 ατόμων, από ένα ευρύ φάσμα του τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, από Κύπρο, Ελλάδα, Αυστραλία, Φινλανδία και Φιλιππίνες, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο εν λόγω τομέας αναγνωρίζει την ανάγκη υποστήριξης των Metrics & Reporting μέσω της χρήσης των προτύπων ως βοηθητικών εργαλείων.

Ο CYS, αναγνωρίζοντας ότι τα πρότυπα, αν και εθελοντικά, δύνανται να αποτελέσουν βοηθητικά εργαλεία, συμμετέχει ενεργά μέσω εθνικών αντιπροσώπων του στις εργασίες της ISO TC 260 HRM. Η συμμετοχή αυτή καθώς και η συμμετοχή στην αντίστοιχη εθνική αντανακλαστική επιτροπή του CYS, ενισχύει την εμπλοκή των Κυπριακών επιχειρήσεων στην τυποποιητική εργασία εκπόνησης διεθνών προτύπων στον εν λόγω τομέα.

Παρουσίαση 

Video Recording

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ