Ελληνικά

Share

Πραγματοποιήθηκε στις 27-29/11/2023 στη Σοφία Αντίπολις της Γαλλίας, η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), πλήρες Μέλος του οποίου αποτελεί και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Την Κύπρο αντιπροσώπευσαν ο Διευθυντής Τυποποίησης του CYS, Πάμπος Καμμάς και ο αρμόδιος Λειτουργός Τυποποίησης, Ιωσήφ Καρής, οι οποίοι μετείχαν επίσης και στη Συνεδρία της Συνόδου των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης της Ευρώπης (NSO Meeting).

Η Γ. Συνέλευση συμπεριέλαβε αρκετά σημαντικά θέματα και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 250 περίπου Συνέδρων τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά. Εκτός από τα Μέλη του ETSI τα οποία αποτελούν Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης της Ευρώπης, Διαχειριστές Τηλεπικοινωνιών & Επικοινωνίας, ιδιωτικές εταιρείες του τομέα από την Ευρώπη κι όλο τον κόσμο, αρμόδια Υπουργεία και Ρυθμιστές Τηλεπικοινωνιών, μετείχαν επίσης  εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EFTA, των CEN&CENELEC, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης Καταναλωτών και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Τα θέματα που κάλυψε η Γ.Σ. ήταν πολυάριθμα και σημαντικά. Ξεχώρισαν η εκλογή νέου Δ.Σ. και Προέδρου του, νέου Οικονομικού Συμβουλίου, η προκήρυξη της θέσης του Γ. Διευθυντή, η έγκριση του προϋπολογισμού 2024 και 3ετίας, η ανασκόπηση κι αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της χρονιάς, η εξαγγελία του Προγράμματος Εργασίας του Οργανισμού για το 2024 κ.α..

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η τροποποίηση του Καταστατικού και των εσωτερικών διαδικασιών & κανονισμών του ETSI, ως φυσικό επακόλουθο της πρόσφατης τροποποίησης του Ε.Κ. 1025:2012 περί Ευρωπαϊκής Τυποποίησης.    

Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, στο περιθώριο της Συνέλευσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και ν ανταλλάξει απόψεις και προτάσεις συνεργασίας με άλλες εθνικές Αντιπροσωπείες και παρευρισκόμενους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τόσο ειδικά για θέματα επικοινωνιών και τεχνολογίας όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος της τυποποίησης και της ποιότητας

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ