Ελληνικά

Share

Πολύπλευρο και μεστό μπορεί αβίαστα να χαρακτηριστεί, το τυποποιητικό έργο που παρήγαγε το 2023 ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS). Ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας κι αξιοποιώντας στο μέγιστο το πολύ αξιόλογο και πλήρως κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του, προσέφερε πολύτιμα παραδοτέα μέσα από συλλογική εργασία με ντόπιους εμπειρογνώμονες σε πνεύμα συναίνεσης, υπέρ του καλώς νοούμενου συμφέροντος της κοινωνίας.

Μέσα από πληθώρα δράσεων τυποποιητικής εργασίας που εξυπηρετούν τους Στρατηγικούς Σκοπούς και Στόχους του CYS, εντός του 2023 ξεχωρίσαμε και σημειώνουμε τις ακόλουθες 10, προϊόν των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης:

  1. Ολοκληρώθηκε η Ελληνική μετάφραση και υιοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τις προσφερόμενες Υπηρεσίες από τις επαγγελματίες Αισθητικούς.
  2. Προωθήθηκε και προβλήθηκε το Εθνικό Πρότυπο για το Φυθκιώτικο Υφαντό.
  3. Διεξάγεται εργασία εξέτασης της δυνατότητας χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.
  4. Εκπονείται τεχνική προδιαγραφή για τον χρωματισμό των πλαστικών σωληνώσεων.
  5. Ετοιμάζεται πρότυπο για τα κυκλικά προϊόντα από πλαστικό.
  6. Προωθείται τυποποιητικό έργο για την κλιματική ουδετερότητα.
  7. Ολοκληρώνεται εθνικό προσάρτημα που αφορά τις τσιμεντοσωλήνες.
  8. Νέα τυποποιητική προσπάθεια για εκπόνηση προτύπων που αφορούν τα ορειβατικά και πεζοπορικά μονοπάτια.
  9. Προετοιμασία στο πλαίσιο της επερχόμενης 2ης γενιάς Ευρωκωδίκων
  10.  Μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα το Βρετανικό Πρότυπο BS7671 για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Θερμές ευχαριστίες και τα εύσημα αποδίδονται σε δεκάδες εθελοντές εμπειρογνώμονες από επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες-μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων κ.α. οι οποίοι εργάζονται με αφοσίωση μαζί με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Οργανισμού για να φέρουν σε πέρας την εργασία αυτή που προάγει την Ποιότητα σε προϊόντα, υπηρεσίες, στην οικονομία και στη κοινωνία του τόπου γενικότερα.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί αμείωτη και με περισσότερο ενθουσιασμό και ένταση μέσα στο 2024 για ολοκλήρωση των πιο πάνω και για ανάληψη νέων τυποποιητικών προκλήσεων για κάλυψη σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ