Ελληνικά

Share

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) συμμετέχει στο έργο Shared Green Deal (Horizon 2020), ως συντονιστής του Circular Economy Social Experiment in Construction and Buildings στην Κύπρο.

Ο ρόλος του Οργανισμού στο έργο, είναι να συλλέξει και καταγράψει καλές κυκλικές πρακτικές που εφαρμόζονται στον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των προσπαθειών των επιχειρήσεων και ερευνητών της χώρας για τη μετάβαση του τομέα σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο.

Οι καλές αυτές κυκλικές πρακτικές μπορούν να περιλαμβάνουν προϊόντα, υπηρεσίες, κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, σχεδιασμό κλπ., σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης τους, από το πειραματικό μέχρι τελικό προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο CYS προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού του τομέα των Κτιρίων και κατασκευών να μοιραστούν μαζί μας τις καλές κυκλικές πρακτικές τους, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στο CYS Circular Economy Hub. Μπορείτε να τις μοιραστείτε μαζί μας στο σύνδεσμο https://circulareconomy.cys.org.cy/good-circular-practices/.  

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ