Ελληνικά

Share

Οδεύουμε σύντομα προς το τέλος του 2023, φτάνοντας και στα μισά περίπου του «Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων» όπως αυτό έχει ανακηρυχθεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Μάιο, με στόχο την ενίσχυση της δια βίου μάθησης και την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεται το εργατικό δυναμικό επιχειρήσεων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην ανταγωνιστικότητάς τους, τη βιώσιμή ανάπτυξη και την καινοτομία.

Για τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) όλα τα πιο πάνω αποτελούν βασικό μέρος της αποστολής του, και για το λόγο αυτό έχει θέσει ως μόνιμο στόχο την υλοποίηση πλειάδας δράσεων μέσα από τις οποίες διάφοροι επαγγελματίες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη συνδέσμων και οργανωμένων συνόλων, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την τυποποίηση και τη διαδικασία εκπόνησης προτύπων, την ενεργό συμμετοχή στην τυποποίηση και τη χρήση των σχετικών ηλεκτρονικών εργαλείων, καθώς και την εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο o CYS πραγματοποίησε αυτή τη χρονιά ανάμεσα σε άλλα, μέσω της Λειτουργού του Έλενας Δημοσθένους, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) και τη Λέκτορα Δρ Κλειώ Βαριάνου Μικελλίδου, δύο διαλέξεις στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Occupational Safety and Health, αναφορικά με την ερμηνεία και χρήση των Ευρωπαϊκών Εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και τις απαιτήσεις εφαρμογής του διεθνούς και Ευρωπαϊκού προτύπου CYS EN ISO 45001 για τη Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και τον Προϊστάμενο Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας Δρ Νικόλα Νικολάου, πραγματοποιήθηκε διάλεξη αναφορικά με τη χρήση και εφαρμογή προτύπων Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαχείρισης Ποιότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, στην οποία συμμετείχαν 70 περίπου επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

 

Picture for announcement 2023

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ