Ελληνικά

Share

Ο GBCY (Great Britain – Cyprus Business Association), η επιχειρηματική ένωση που βοηθά στη δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων και στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στη Μεγάλη Βρετανία και την Κύπρο, και ο CYS (Cyprus Organization for Standardization – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης), ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, ανακοίνωσαν νέα στρατηγική συνεργασία.

Ο Διευθυντής Τυποποίησης του CYS, κύριος Πάμπος Καμμάς και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του GBCY, κύριος Σάββας Κυριακίδης συναντήθηκαν στις 5 Ιανουαρίου 2024 για να προσδιορίσουν τους συγκεκριμένους τομείς αυτής της νέας συνεργασίας.

Αυτή η στρατηγική συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου, καθώς στοχεύει στην υποστήριξη των μελών του GBCY χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και τις λύσεις που προσφέρει ο CYS. Η σύσταση της εν λόγω συμμαχίας έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις εταιρείες σε όλους τους τομείς να επιταχύνουν την πρόοδο προς ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον καθώς και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις τους. Ειδικότερα, η συνεργασία έχει σχεδιαστεί για να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στα μέλη του GBCY, όπως η αύξηση των ευκαιριών δικτύωσης μεταξύ των βασικών παραγόντων στο χώρο της τυποποίησης, η πρόσβαση σε ειδικές τάσεις του κλάδου και οι τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα της αγοράς για τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Επιπλέον, μέσω αυτής της συνεργασίας οι ενδιαφερόμενοι θα επωφεληθούν από την ευκαιρία συμμετοχής σε τοπικές και διεθνείς επιχειρηματικές εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις. Η ανταλλαγή γνώσεων μέσω της χρήσης προτύπων βέλτιστων πρακτικών συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης, στην αειφόρο ανάπτυξη, στη διαχείριση των κινδύνων και στην ανθεκτικότητα του συνεχούς εξελισσόμενου επιχειρηματικού τοπίου.

Αυτή η νέα συνεργασία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση του GBCY να προωθήσει ευκαιρίες δικτύωσης για εταιρείες που εδρεύουν στη Μεγάλη Βρετανία και στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση είναι σύμφωνη με το όραμα του CYS «να αναβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο ποιότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της προώθησης και εφαρμογής προτύπων».

Ο GBCY και ο CYS είναι φυσικοί εταίροι με κοινό στόχο και είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν μια ισχυρή και επεκτάσιμη στρατηγική συνεργασία, ενισχύοντας τελικά τις συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ