Ελληνικά

Share

Στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), για ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης και πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών για τις δραστηριότητες τυποποίησης  με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των προτύπων,  διοργανώθηκε στις 12 Ιανουαρίου, 2024 ενημερωτική συνάντηση Εθνικών Αντιπροσώπων και Μελών Αντανακλαστικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για Τεχνητή Νοημοσύνη και Κυβερνοασφάλεια.

Εκ μέρους του CYS, ο αρμόδιος Λειτουργός Τυποποίησης Ιωσήφ Καρής παρουσίασε τις νεοσυσταθείσες επιτροπές τυποποίησης στον τομέα των πληροφοριών των επικοινωνιών και τεχνολογιών (ICT) και στις οποίες συμμετέχουν ενεργά εθνικοί αντιπρόσωποι εκπροσωπώντας τον CYS.  Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις διαδικασίες τυποποίησης που πρέπει να ακολουθούνται και συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι υποχρεώσεις και τα οφέλη των Εθνικών Αντιπροσώπων και των μελών των Εθνικών Αντακλαστικών Επιτροπών, που απορρέουν από τη συμμετοχή στην τυποποιητική εργασία.

Ακολούθως, οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι Κωνσταντίνος Τσιούρτος, Μαρία Ραφαήλ, Αργυρώ Χατζοπούλου και Τάσος Ηρακλέους παρουσίασαν το έργο και τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης στις οποίες συμμετέχουν ενεργά σε διεθνές επίπεδο (ISO/IEC JTC 1/SC 27: Information security, cybersecurity and privacy protection / ISO/IEC JTC 1/SC 42: Artificial intelligence) και σε ευρωπαϊκό  επίπεδο (CEN/CLC/JTC 13: Cybersecurity and Data Protection & CEN/CLC/JTC 21: Artificial Intelligence ). Παράλληλα, έγινε ενημέρωση των παρευρισκομένων για τις εξελίξεις όσον αφορά τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες του AI Act και CRA – Cyber Resilience Act. 

Στη συνάντηση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για αλληλογνωριμία και δικτύωση, ενώ μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησαν ερωτήσεις και εποικοδομητική συζήτηση όπου εκφράστηκε η ανάγκη να επαναληφθούν τέτοιου είδους συναντήσεις που βοηθούν την κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν σε επιτροπές τυποποίησης, να ενημερώνονται για τα τεκταινόμενα στον χώρο των Τεχνολογιών της Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ