Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα μέρη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης "CEN-CLC/JTC 24 - Digital Product Passport (DPP)". Η απόφαση αυτή των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC, αναδεικνύει τη σημαντικότητα του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντων στο ευρύ πλαίσιο των τυποποιητικών πρωτοβουλιών.

Η Επιτροπή θα αναλάβει τον ρόλο της εκπόνησης ευρωπαϊκών προτύπων για τον τομέα του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντων (DPP). Αυτό θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ψηφιακών διαβατηρίων προϊόντων, ενισχύοντας την διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή αγορά.

Το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων αναδεικνύεται ως ένα κρίσιμο εργαλείο στην προώθηση της ψηφιακής ενοποίησης, της ασφάλειας και της διαφανούς εμπορικής διακίνησης προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα τεχνική επιτροπή θα εργαστεί με στόχο την ανάπτυξη προτύπων που θα ενισχύουν την ψηφιακή ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών διαβατηρίων προϊόντων.

Ο CYS καλεί τους ενδιαφερόμενους, εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να συμμετάσχουν μέσω των Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων στις εργασίες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN-CLC/JTC 24 - " Digital Product Passport (DPP)", προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργός συμβολή στη διαμόρφωση των εν λόγω ευρωπαϊκών προτύπων και η προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους Λειτουργούς Τυποποίησης του CYS για θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών στα τηλέφωνα 22411449 & 22411420.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ