Ελληνικά

Share

Με ανανεωμένο και πλήρως ψηφιακό σχεδιασμό κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC, το Πρόγραμμα Εργασίας τους για το 2024.

Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση υπόσχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών και προκλήσεων της Ευρώπης. Η επιτυχία στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, είναι μεταξύ των προκλήσεων που καλούνται οι οργανισμοί τυποποίησης να λάβουν μέτρα.

Το γεγονός ότι τους προσεχείς μήνες θα πραγματοποιηθούν οι ευρωπαϊκές εκλογές αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανανεώσει τα θεσμικά της όργανα και να αξιοποιήσει τη δύναμη των προτύπων για να διαμορφώσει το κοινό μέλλον των Ευρωπαϊων.

Το Πρόγραμμα Εργασίας 2024 της CEN και της CENELEC καθορίζει τη γραμμή πλεύσης για το μέλλον σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Παρέχει μια επισκόπηση των κύριων εξελίξεων τυποποίησης που η CEN και η CENELEC είναι έτοιμες να εφαρμόσουν το 2024, σε 14 τομείς τυποποίησης. Για κάθε τομέα, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τον αριθμό των προτύπων που δημοσιεύθηκαν από τη CEN και τη CENELEC και μια λεπτομερή ανάλυση των θεμάτων στα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες τυποποίησης. Τέλος, γίνεται αναφορά των πιο σημαντικών στρατηγικών σημείων που θα διαμορφώσουν την ανάπτυξη της CEN και της CENELEC κατά τη διάρκεια του 2024 καθώς και σημαντικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024 για ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα εργασίας εστιάζεται επίσης σε τρία βασικά οριζόντια θέματα: Προσβασιμότητα, Βιωσιμότητα και Έξυπνη Κοινωνία.

Κύρια επιδίωξη είναι το 2024 να αποτελέσει ένα έτος προόδου, συνεργασίας και ανάπτυξης. Η CEN και η CENELEC προσβλέπουν στην ενεργή συνεργασία με τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να οικοδομήσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης που να είναι αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και προσανατολισμένο στο μέλλον, προς όφελος της οικονομίας, της βιομηχανίας και των πολιτών της Ευρώπης.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως πλήρες μέλος και των δύο Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN&CENELEC) ενστερνίζεται πλήρως τις επιδιώξεις όπως αυτές καταγράφονται στο Πρόγραμμα Εργασίας τους το οποίο θα αποτελέσει τη βάση και τον ορίζοντα για την ετοιμασία του Ετήσιου Στρατηγικού Πλάνου του Οργανισμού για το 2024.

Μπορείτε να διαβάσετε το CEN & CENELEC Πρόγραμμα Εργασίας 2024, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: Work Programme 2024 (cencenelec.eu)

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ