Ελληνικά

Share

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ - Συμπράξεις μικρής κλίμακας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), σε συνεργασία με τον Γερμανικό ομόλογο του, VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. -Bereich DKE, πραγματοποίησαν την πρώτη φάση του Προγράμματος “Moving Forward to New Digital Era through Standardisation”.

Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Γερμανικού εταίρου που εδρεύει στη Φρανκφούρτη, στις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2023. Η δράση αυτή προσέφερε ευκαιρίες μάθησης στα στελέχη του CYS αλλά και ανταλλαγής καλών πρακτικών στον πυλώνα της δημιουργίας μιας βιώσιμης, πράσινης και ψηφιακής μεταμόρφωσης του Οργανισμού.

Ειδικότερα, η σύμπραξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στον CYS και στον VDE – DKE, να βελτιώσουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους, να ενισχύσουν το δίκτυο συνεργασίας τους και να αναδείξουν πρωτοβουλίες μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης.  

Με στόχο την ενίσχυση που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+, μέσω της δραστηριότητας της ομαδικής κινητικότητας, οι 8 συμμετέχοντες βελτίωσαν ενεργά την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για τα «έξυπνα» πρότυπα, τις διαδικασίες για δημιουργία της ψηφιακής Στρατηγικής του Οργανισμού και την ψηφιακή εκπαίδευση τόσο των στελεχών του όσο και των ενδιαφερομένων μερών του.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν νέες πρακτικές και μεθόδους που αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προσβλέπουν στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ της νέας αυτής συνεργασίας.

Ακολούθως, τα αποτελέσματα της Α’ φάσης θα διοχετευτούν σε εθνικό επίπεδο μέσω της διοργάνωσης 3 εθνικών εργαστηρίων, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορέσουν  να αξιοποιήσουν τις αποτεθείσες γνώσεις και πρακτικές έτσι  ώστε να δημιουργήσουν μία ισχυρή ψηφιακή ταυτότητα του CYS, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί διήμερο εργαστήρι με θέμα «Έξυπνα Πρότυπα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις», θα ακολουθήσει μονοήμερο εργαστήρι με τίτλο «Καινοτόμες Ψηφιακές Λύσεις για Προώθηση ευκαιριών για τους Νέους στην Τυποποίηση».

Ολοκληρώνοντας τη σειρά της διάχυσης των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, έχει προγραμματιστεί και διήμερο εργαστήρι στη θεματική «Στρατηγικές για την Καθοδήγηση Νεοεισερχόμενων στην Τυποποίηση».

Το πραγματικό μεσοπρόθεσμο όφελος που προσβλέπει ο CYS με την ολοκλήρωση του εν του Προγράμματος, είναι να επωφεληθούν οι νέοι ηλικιακά επαγγελματίες/επιστήμονες αφού το πρόγραμμα θα εξετάσει  τρόπους προσέλκυσης στην τυποποίηση. Μέσα από την νέα ψηφιακή ταυτότητα του CYS, οι νεοεισερχόμενοι στη τυποποίηση  θα λάβουν ψηφιακή καθοδήγηση και εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, όλοι οι χρήστες των προτύπων μέσω των διαδικασιών ψηφιοποίησης αλλά και οι εκπαιδευόμενοι του εκπαιδευτικού κέντρου του Οργανισμού, θα έρθουν σε επαφή με ψηφιακά εργαλεία.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ