Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), στο πλαίσιο της Αποστολής του και αναγνωρίζοντας την ανάγκη εμπλοκής της νέας γενιάς  στις δραστηριότητες τυποποίησης, διοργανώνει εθνικό εργαστήρι για προσέλκυση κι ενθάρρυνση για ενεργότερη συμμετοχή των νέων  στις εργασίες της τυποποίησης. Η τυποποίηση επωφελείται από την συμμετοχή νέων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι με την εμπλοκή τους στις διαδικασίες τυποποίησης θα προσκομίσουν σημαντικά οφέλη στη βιομηχανία, οικονομία και στη κοινωνία γενικότερα.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ - Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, ο CYS σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης της Γερμανίας DKE-VDE, διοργανώνει εθνικό εργαστήρι υπό την καθοδήγηση και την ενεργό συμβολή των Γερμανών εμπειρογνωμόνων, με σκοπό να εισαγάγει τις καινοτόμες διαδικασίες και προσεγγίσεις για να προσελκύσει της νέα γενιά των επιστημόνων  στην τυποποίηση και τις δραστηριότητες της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το εθνικό εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, 2024 στη Λευκωσία.

Το εργαστήρι αυτό στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση της νεότερης γενιάς στον τομέα της τυποποίησης, προσβλέποντας στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στις σχετικές δράσεις.

Επιπρόσθετα, η θεματολογία του εργαστηρίου είναι επικεντρωμένη στο τι είναι η τυποποίηση, τους τρόπους εμπλοκής, τα οφέλη της τυποποίησης αλλά και κατ' επέκταση τις νέες ευκαιρίες που μπορούν να δοθούν σε επαγγελματικό επίπεδο  στους νέους επιστήμονες με την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες τυποποίησης.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε φοιτητές από τον τομέα της ηλεκτροτεχνικής μηχανικής και τις Πληροφοριακές και Επικοινωνιακές Τεχνολογίες (ICT), οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν τον πυρήνα της προσπάθειας του Οργανισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπλοκής των νέων επιστημόνων στην τυποποίηση. Μέσω αυτής της προσέγγισης, το εργαστήριο επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων, να δημιουργήσει νέες συνεργασίες και να ανοίξει δρόμους για επαγγελματική ανάπτυξη στον τομέα της τυποποίησης στους νέους.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ