Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, διευρύνει τον κύκλο και το δίκτυο συνεργασιών του σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρωτοπορώντας, προσανατολίζεται στη συνεργασία για υλοποίηση δράσεων με απώτερο σκοπό την προώθηση των προτύπων, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει σε προγράμματα με αντικείμενο την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης και ανάπτυξης τεχνογνωσίας στο ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη του.

Συμμετέχοντας στο Σχέδιο Erasmu+ DigiSTAN - Moving Forward to New Digital Era through Standardisation”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ), προσβλέπει να οδηγήσει τον Οργανισμό προς το ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με τη στήριξη του εταίρου του στο Σχέδιο, τον εθνικό οργανισμό ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης της Γερμανίας VDE, το Σχέδιο στοχεύει να προετοιμάσει κατάλληλα τον CYS προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να εναρμονίσει, όπου απαιτείται, τις διαδικασίες που εφαρμόζει, στο πλαίσιο της εφαρμογής και της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Τυποποίηση. Η Στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βιώσιμης, πράσινης και ψηφιακής μεταμόρφωσης του οικοσυστήματος της Ευρώπης.

Το εργαστήρι θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Μαρτίου 2024 στη Λευκωσία. Έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν σε αυτό αντιπρόσωποι από το εθνικό σύστημα τυποποίησης, όπως οι εθνικοί αντιπρόσωποι σε Ευρωπαϊκές ή/και Διεθνής τεχνικές επιτροπές τυποποίησης και μέλη των εθνικών και των αντανακλαστικών επιτροπών τυποποίησης.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκσυγχρονισμό, ο CYS διοργανώνει το εν λόγω εργαστήρι το οποίο επικεντρώνεται στον τομέα της εκπαίδευσης των μελών του εθνικού συστήματος τυποποίησης και των τεχνικών εμπειρογνωμόνων του, έτσι ώστε να αντληθούν οι βέλτιστες πρακτικές και μέθοδοι μέσα από μία συνεχή ροή ανατροφοδότησης εισηγήσεων και προκλήσεων από τα μέλη. Αναμένεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων σε ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης των εμπειρογνωμόνων, και στη συνέχεια παρουσίαση από τον VDE σε θέματα ηλεκτρονικής καθοδήγησης (E-Mentoring).

H ηλεκτρονική καθοδήγηση  αποτελεί ένα νέο, δυναμικό πεδίο, εφαρμοσμένο στην εκπαιδευτική πράξη και παρέχει δυνατότητες υποστήριξης και συμβουλευτικής από απόσταση σε δυσκολίες και ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι καθοδηγούμενοι.

Για εγγραφή στο εργαστήρι, πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ