Ελληνικά

Share

Διοργανώθηκε χθές, με πέραν των 50 συμμετεχόντων, η πρώτη από μια σειρά ενημερωτικών/εκπαιδευτικών ημερίδων για την εθνική προδιαγραφή – Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λεμεσού (παράρτημα Λευκωσίας). Οι ημερίδες διοργανώνονται από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, με τη στήριξη του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του CSR Cyprus και του Πανεπιστημίου Λεμεσού.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, ανέλαβε το έργο της εκπόνησης της εθνικής προδιαγραφής και ως εκ τούτου συμμετείχε ως κύριος ομιλητής, μέσω της Γενικής Διευθύντριας του, κυρίας Αθηνάς Παναγιώτου. Αρχικά, η κυρία Παναγιώτου αναφέρθηκε στο τυποποιητικό έργο που επιτελείται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε σχέση με την ΕΚΕ με ειδική αναφορά στο πρότυπο ISO 26000 και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε εθνικό επίπεδο για την κατάθεση της εθνικής ψήφου κατά τη διάρκεια της δημόσιας κρίσης του προσχεδίου του προτύπου. Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη διαχρονική συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα η οποία ξεκίνησε το 2016 ούτως ώστε να επιτευχθεί το σημερινό παραδοτέο της εθνικής προδιαγραφής η οποία ετοιμάστηκε από τον εθνικό φορέα τυποποίησης της Κύπρου, τον CYS.  Ακολούθως, η κυρία Παναγιώτου αναφέρθηκε στις πρόνοιες της εθνικής προδιαγραφής και παρουσίασε τον σκοπό, το πλαίσιο εφαρμογής και τα απαραίτητα κρίτηρια/απαιτήσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/οργανισμούς ούτως ώστε να επιτύχουν την ένταξή τους στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ. Τέλος, έγινε παρουσίαση από την κυρία Παναγιώτου σχετικά με τη διαδικασία για επιτυχή εφαρμογή των απαιτήσεων της εθνικής προδιαγραφής η οποία δύναται να οδηγήσει στην πιστοποίηση της επιχείρησης/οργανισμού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από τη διαδικασία πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ΕΚΕ.

Η επιτυχής εφαρμογή των απαιτήσεων της εθνικής προδιαγραφής και η απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού συμμόρφωσης αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων/οργανισμών στο Κρατικό Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διατηρεί η αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών). Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε επίσης η διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής στο μηχανογραφημένο μητρώο. Το εκπαιδευτικό σκέλος αναφορικά με την περιγραφή της εθνικής προδιαγραφής από τους ενδιαφερόμενους φορείς για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ΕΚΕ, ανέλαβε η κυρία Αγλαϊα Ντίλη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα Αντωνία Θεοδοσίου, ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών, κος Κύπρος Πρωτοπαπάς, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του CSR Cyprus Δρ Μαρίνος Βουκής.

Αντίστοιχες δωρεάν ενημερωτικές/εκπαιδευτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες  σε Λάρνακα, Παραλίμνι, Πάφο και Λεμεσό.

UOL CSR Lecture

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ