Ελληνικά

Share

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), στην παρουσία του Διευθυντή Τυποποίησης κ. Πάμπου Καμμά και Λειτουργών Τυποποίησης του κατασκευαστικού τομέα και δομικών προϊόντων , πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) κα. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα την Τέταρτη 03/04/2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του CYS, συζητήθηκαν  κοινά θέματα ενδιαφέροντος και δράσεις περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων των δυο Οργανισμών, καθώς και σύγχρονες καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται στο τομέα της Πολιτικής Μηχανικής προς αντιμετώπιση των προκλήσεων του κατασκευαστικού κλάδου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την Κυκλική Οικονομία στον κατασκευαστικό τομέα, τους Ευρωκώδικες, τη  Διαχείριση Αποβλήτων και τη Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (BIM).

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Διευθυντής Τυποποίησης ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ για την εποικοδομητική συνάντηση με την από κοινού δέσμευση ενίσχυσης της προσπάθειας για παραγωγική συνεργασία. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προβλέπονται δράσεις και δραστηριότητες όπως η διεύρυνση της ενεργής συμμετοχής μελών του ΣΠΟΛΜΗΚ σε Tεχνικές Eπιτροπές Τυποποίησης, η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η προώθηση προτύπων μέσω της εκπαίδευσης των Μηχανικών και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ