Ελληνικά
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 06:43

Ψηφιακή Οικονομία με Ευρωπαϊκά Πρότυπα

cen cenelec

 

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταβάλλεται ταχέως με την υιοθέτηση ενός ευρέως φάσματος καινοτόμων και ψηφιακών τεχνολογιών. Στους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίες δεν είχαν προηγουμένως ψηφιακούς χρηστες, έχουν σημαντικές ανάγκες που απαιτούν απαντήσεις.

«Ζούμε μια συναρπαστική στιγμή, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου βιομηχανία εξελίσσεται, όπου η ευφυής παραγωγή πρέπει να υποστηρίζεται από τα αναπτυγμένα πρότυπα» (Dr Bernhard Thies, Πρόεδρος της CEN CENELEC).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ευέλικτη και έγκαιρη απάντηση, με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης και τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, οι CEN και CENELEC εκπόνησαν ένα στρατηγικό σχέδιο για το ψηφιακό μετασχηματισμό με δύο βασικές πτυχές:

  • Δημιουργία πρότυπων για τη ψηφιακή οικονομία
  • Ψηφιακή μετατροπή των CENκαι CENELEC

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου