Ελληνικά
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 12:20

Επιτυχής Διεξαγωγή Ημερίδας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης για IT Service Management ISO/IEC 20000-1:2018 & Governance of IT in the Organization ISO/IEC 38500:2015

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, 2018 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, η ενημερωτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα "IT Service Management & Governance of IT in the Organization". 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι Προέδροι της Κυπριακής Εταιρείας Πληροφορικής, του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και το IT Service Management Forum Cyprus οι οποίοι κατέστησαν και οι κύριοι χορηγοί της Ημερίδας.  

Κύριοι ομιλητές της ημερίδας  ήταν ο κ. Χρίστος Τσακαλιαρης (Σύμβουλος σε θέματα Πληροφορικής) και  ο κ.Αντώνης Αργυρίδης  Manager IT Governance & Planning της Ελληνικής Τράπεζας. 

Ο κ.Τσακαλιάρης παρουσίασε το πρότυπο ISO/IEC 38500 "Governance of IT in the Organization" το οποίο περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την κατεύθυνση της χρήσης της πληροφορικής για την υποστήριξη της οργάνωσης και την παρακολούθηση της χρήσης αυτής για την επίτευξη των εταιρικών/στρατηγικών σχεδίων.

Επίσης ο κ.Τσακαλιάρης παρουσίασε το Διεθνές πρότυπο ΙSO/IEC 20000:2018 "IT Service Management"  το οποίο έχει ως στόχο τη διαχείριση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια  της παρουσίασης ο κ. Τσακαλιάρης περιέγραψε  ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών υπηρεσιών πληροφορικής για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ΙΤ σε Εταιρεία /Οργανισμό και στους πελάτες του.


Στο τελευταίο μέρος της Ημερίδας ο κ. Αντώνης Αργυρίδης παρουσίασε την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υπεύθυνη για (IT Service Management) της Ελληνικής Τράπεζας η οποία παρέχει αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ΙΤ σε όλο το φάσμα της Τράπεζας και εξήγησε τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου εργαλείου σε μεγάλους οργανισμούς/Εταιρείες. 

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις  της εν λόγω ημερίδας.

Παρουσιάση κ. Χρίστου Τσακαλιάρη

Παρουσιάση κ .Χρίστου Τσακαλιάρη

Παρουσιάση κ. Χρίστου Τσακαλιάρη

Παρουσιάση κ Ιωσήφ Καρή

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Τυποποίησης ΙSO/IEC JTC1 SC 40 ‘’IT Service Management & Governance of IT’’ παρακαλώ όπως

επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο λειτουργό κ. Ιωσήφ Καρή – Λειτουργό Τυποποίησης (CYS)