Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης διοργάνωσε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου 2023, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, την ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Από την Κρίση στην Ανάκαμψη: Πρότυπα και Καλές Πρακτικές στη Διαχείριση Κρίσεων".

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγήτες ο Δρ Γιώργος Μπούστρας, Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικής Προστασίας οποίος παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου τονίζοντας ότι υπάρχει πάντα το σημείο της αβεβαιότητας όταν αναφερόμαστε στην έννοια του κινδύνου. Εκ μέρους της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κυριακός Χατζηγεωργίου Ανώτερος Λειτουργός ενημέρωσε το ακροατήριο για το βασικό σχέδιο δράσης και τα ειδικά σχέδια δράσης που αφορούν την αντιμετώπιση της κάθε κρίσης ξεχωριστά όπως παραδείγματος χάρη τις δασικές και αστικές πυρκαγιές, την εκκένωση κατοικημένων περιοχών λόγω καταστροφών αλλά τόνισε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των σχεδίων και συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων.

Η Δρ Αικατερίνη Πουστουρλή ως Εμπειρογνώμονας Τυποποίησης στην Ασφάλεια και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών παρουσίασε τις δραστηριότητες τυποποίησης και τα σχετικά πρότυπα στον τομέα διαχείρισης κρίσεων. Η Δρ Πουστουρλή έκανε επίσης αναφορά στους αναδυόμενους κινδύνους και τα σχετικά πρότυπα που ετοιμάζονται. Τόνισε επίσης τη σημασία της εφαρμογής προτύπων από τους οργανισμούς, τα οποία αναφέρονται όχι μόνο στις διαδικασίες διαχείρισης αλλά και στην εφαρμογή σεναρίων.

Στο δεύτερο σκέλος της ημερίδας δύο από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Κύπρου, η CYTA ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μεγαλύτερο σε μέγεθος ακαδημαϊκό ίδρυμα, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τα δικά τους σχέδια δράσης. Ο κ. Γιάννος Γρηγορίου, Λειτουργός Επιχειρησιακής συνέχειας της CYTA και Εθνικός Αντιπρόσωπος στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO 292 ανέφερε το πλαίσιο οργάνωσης της CYTA στη διαχείριση κρίσεων και τη σημασία αναθεώρησης των σχετικών εγγράφων με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος μετά από κάθε κρίση. Η δεύτερη περιπτωσιακή μελέτη παρουσιάστηκε από τον κ. Άκη Σωφρονίου Ανώτερο Λειτουργό του Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπεύθυνο του Τομέα Ασφάλειας Υγείας και Περιβάλλοντος ο οποίος παρουσίασε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιμετώπισε την κρίση του κορωνοϊού, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που ανάπτυξε για παρακολούθηση της κατάστασης εντός Πανεπιστημίου και το πλαίσιο συνεργασίας που δημιουργήθηκε εντός ιδρύματος στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς από τα συνεργεία καθαρισμού και τους φύλακες μέχρι τη Σύγκλητο.

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία τονίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής στην αντιμετώπιση των πιθανών κρίσεων αλλά και η ανάγκη συνεργασίας και συνέργειας όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Διαφάνηκε επίσης η αναγκαιότητά επιμόρφωσης όλων των φορέων για τα πρότυπα και το τεχνικό περιεχόμενο τους ώστε να τεθούν οι βάσεις για την εφαρμογή τους.

Στην ενημερωτική ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες που ασχολούνται σε αυτό τον τομέα.

 

Παρουσιάσεις Ημερίδας

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και δραστηριότητες Τυποποίησης στον Τομέα

Μεθοδολογίες Εκτίμησης Κινδύνου

Τυποποίηση και Πρότυπα στον τομέα της Διαχείρισης Κρίσεων

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΔΡΑΣΕΙΣ από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Η Cyta στην Διαχείριση Κρίσεων: Εμπειρίες και Δράσεις

Εθνικοί σχεδιασμοί δράσεων αντιμετώπισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ