Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι η Συμφωνία «Ειδικού Σχεδίου Συνδρομητή» μεταξύ Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), η οποία αρχικά είχε υπογραφεί στις 12 Φεβρουαρίου 2020, έχει ανανεωθεί για ακόμη ένα έτος, για την περίοδο 13/8/2021 - 12/8/2022.

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Share

Νέα

Seasons Greetings

Share

Νέα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων αναφορικά με τo πιο πάνω θέμα, επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τα πιο κάτω:

Η ελεύθερη διάθεση των 14 Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν ατομικό προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η οποία ανακοινώθηκε 22 Μαρτίου 2020, επεκτείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Επιπλέον έχει αποφασιστεί στο ίδιο πλαίσιο, η ελεύθερη διάθεση 7 πρόσθετων Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν αναπνευστικό εξοπλισμό. Στόχος της απόφασης είναι η εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων (κατασκευαστών, εισαγωγέων, αρμοδίων αρχών κ.α.) στα πρότυπα αυτά, ορισμένα εκ των οποίων είναι και εναρμονισμένα με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι ώστε ο ατομικός προστατευτικός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους και καταναλωτές, να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.


Τα συνολικά 21 Ευρωπαϊκά πρότυπα που θα διατίθενται χωρίς χρέωση καταγράφονται πιο κάτω:
1. CYS EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking (commonly referred to as ‘FFP masks’)
2. CYS EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods
3. CYS EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications
4. CYS EN 14126:2003 + AC 2004 Protective clothing – Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
5. CYS EN 14605:2009 + A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only
6. CYS EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
7. CYS EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods
8. CYS EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes
9. CYS EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties
10. CYS EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
11. CYS EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination
12. CYS EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
13. CYS EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements
14. CYS EN ISO 10993-1:2009 + AC 2010 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
15. CYS EN ISO 5356-1:2015 Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and sockets
16. CYS EN ISO 10651-4:2009 Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators
17. CYS EN ISO 17510:2020 Medical devices - Sleep apnoea breathing therapy - Masks and application accessories
18. CYS EN ISO 18082:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases and EN ISO 18082:2014/A1:2017
19. CYS EN ISO 80601-2-12:2020 Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators
20. CYS EN ISO 80601-2-79:2018 Medical electrical equipment - Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment
21. CYS EN ISO 80601-2-80:2018 Medical electrical equipment - Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα πιο πάνω πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΚΕΠΕ) του CYS στο τηλέφωνο 22411413/4 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:
Διευκρινίζεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης δεν προμηθεύει ατομικό προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η παρούσα ανακοίνωση, παραπέμπει σε παροχή χωρίς χρέωση των σχετικών Πρότυπων, χρήσιμων για την κατασκευή τέτοιων προϊόντων από βιομήχανους ή προμήθεια της αγοράς από εμπόρους ή για ενημέρωση των Αρμοδίων Αρχών.

Προϊόντα του είδους διατίθενται συνήθως από φαρμακεία και άλλους χώρους πώλησης από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Share

Νέα

Share

Νέα

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) συμβάλλει επίσης με τον τρόπο του στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης του COVID-19. Διαβάστε στην ιστοσελίδα το περιεχόμενο αριθμού σχετικών προτύπων.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://bit.ly/2R55D15

Share

Νέα

The rapid spread of COVID-19 and the unprecedented times we are going through at national, European and international level, require drastic measures and the contribution of everybody, to tackle this pandemic and reduce its rate of spreading.

To contribute to this effort, the European Standardisation Organisations CEN & CENELEC and their national member bodies, such as the Cyprus Organisation for Standardisation (CYS), in cooperation with the EU, have decided to make available for a limited period of time to all stakeholders, free of charge, a significant number of European standards related to personal protective equipment and medical devices.

The purpose of this decision is to ensure that all interested parties (manufacturers, importers, competent authorities, etc.) have free access to these standards, some of which are harmonised with the relevant European legislation, so as to ensure that personal protective equipment and medical devices placed on the market and used by healthcare professionals, workers and consumers, meet the relevant safety requirements.

At the same time, the European Commission seeks to facilitate the work of many companies within the European Economic Area which are reconverting their production lines to deliver tangible results quickly and ensure that healthcare professionals and patients, have access to the necessary equipment they urgently need.

On this unfortunate and tragic occasion, CYS is at the disposal of any interested party to contribute to this pan-European initiative by making available free of charge, the following standards:

• CYS EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking (commonly referred to as ‘FFP masks’)

• CYS EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods

• CYS EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications

• CYS EN 14126:2003 + AC 2004 Protective clothing – Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents

• CYS EN 14605:2009 + A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only

• CYS EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns

• CYS EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods

• CYS EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes (MDD)

• CYS EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties (MMD)

• CYS EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (MDD)

• CYS EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination (MDD)

• CYS EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks

• CYS EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements

• CYS EN ISO 10993-1:2009 + AC 2010 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

Interested parties in Cyprus can obtain these standards by contacting the Customer Service and Information Centre of CYS, either by calling at 22411413 or by sending an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMPORTANT CLARIFICATION:

Since a few fellow citizens have contacted CYS to obtain products to which the above standards refer to, it is clarified that the Cyprus Organisation for Standardisation does not supply, sell or offer personal protective equipment and medical devices. This Press Release refers to the provision of standards, without charge, which are useful for the manufacturing and circulation of such products by manufacturers or traders or for the information of the competent authorities.

Such products are usually sold by pharmacies and other points of sale, owned by private enterprises.

 

Share

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά το προσχέδιο CYS 300:2019 - Συμπληρωματικό Κυπριακό Πρότυπο στο CYS EN 206:2013+A1:2016 Σκυρόδεμα: Προδιαγραφή, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση.

Η περίοδος της Δημόσιας Κρίσης έχει διάρκεια 2 μηνώ , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων τις 19/5/2020. Τα προσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS ενώ όλα τα σχόλια θα πρέπει να καταγράφονται στο Συνημμένο έντυπο σχολίων CYS και να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το εν λόγω προσχέδιo έχει εκπονηθεί από την υποεπιτροπή της Εθνικής Τεχνική Επιτροπής Τυποποίησης CYS TC 06- Σκυρόδεμα και έχει εγκριθεί από την ολομέλεια της εν λόγω επιτροπής όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι. Τη γραμματεία της Eπιτροπής διαχειρίζεται ο CYS. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (τηλ. +22 411 413/14).

 

 

Share

Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης, θα λειτουργεί εξ αποστάσεως.  Για γενικές υπηρεσίες παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22 411411 και για το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 411413.

Ευχαριστώ

 

We would like to inform you that the Cyprus Organization for Standardization and the Information Center and Customer Service, will operate remotely. For general services please call 22 411411 and for the Information Centre and Customer Service,  at 22 411413.

Thanks

Share

Νέα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου, στην προσπάθεια του για ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης προωθεί έμπρακτα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της συνεχούς στήριξης της βιομηχανίας και της οικονομίας του τόπου γενικότερα.

Share

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά τα προσχέδια των Εθνικών Προσαρτημάτων για τoν Ευρωκώδικα 1.

Share

Νέα

O Kυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης CYS ανακοινώνει τη δημοσίευση ημερομηνίας 15/11/2019 που αφορά τροποποίηση και αναδημοσίευση...

Share

Νέα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει με τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων του Ευρωκωδίκα 9..

Share

Νέα

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποιήσης ανακοινώνει τη δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης των Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 7 και 8.

Share

Buy & Access Standards

You can search for standards using the standards indexing system

FIND OUT MORE