Υγεία

Το ενδιαφέρον της κάθε χώρας σε εθνικό επίπεδο για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και της Ευρώπης σαν σύνολο, με στόχο την δημιουργία κοινής πλατφόρμας όσο αφορά θέματα υγείας, είχαν σαν αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη της δραστηριότητας της τυποποίησης στον τομέα αυτό, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών, αλλά και σε επίπεδο εκπόνησης εναρμονισμένων προτύπων. Επίσης, αρκετές είναι και οι συνεργασίες ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών του τομέα με αντίστοιχες επιτροπές του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) για να ενισχύσει τον έργο της τυποποίησης στον τομέα της υγείας έχει δημιουργήσει από τον Δεκέμβριο του 2005 το CEN Advisory Board for Healthcare Standards, με στόχο την υποστήριξη των επιτροπών, το συντονισμό των επιτροπών, αλλά και διαχείριση των εντολών που φτάνουν στην CEN από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ