Ελληνικά

Ειδη Οικιακής Χρήσης & Οικιακές Συσκευές

Ο Τομέας Ειδών Οικιακής Χρήσης & Οικιακών Συσκευών είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα καθώς ο τομέας αφορά άμεσα καταναλωτές και καταναλωτικά προϊόντα.

Το ενδιαφέρον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφάλεια των καταναλωτών είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη της τυποποίησης στον τομέα αυτό, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών, αλλά και σε επίπεδο εκπόνησης εναρμονισμένων προτύπων.

Τα πρότυπα εκπονούνται με την συνεργασία του ANEC (European Association for the Coordination of Consumer Representation), εκπρόσωποι του οποίου συμμετέχουν και σε κάποιες από τις ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές. Επιπλέον συνεργασία υπάρχει και με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ο οποίος μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του συνεργάζεται και με τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Καταναλωτών (Consumers International).