Ελληνικά

Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική

Ο CYS, ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης, είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης IEC (International Electrotechnical Commission) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardisation).

H CENELEC ετοιμάζει εθελοντικά πρότυπα τα οποία διευκολύνουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών, δημιουργούν νέες αγορές, μειώνουν το κόστος συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς και υποστηρίζουν τη δημιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η CENELEC μέσω των δραστηριοτήτων της δημιουργεί πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Αγορά αλλά και στη Διεθνή Αγορά, αφού υιοθετεί τα διεθνή πρότυπα μέσω της στενής συνεργασίας που διατηρεί με την IEC με την ύπαρξη της συμφωνίας της Φρανκφούρτης.

Στα πλαίσια της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πλήρες μέλος της CENELEC, η Κύπρος έχει υποχρέωση και υιοθετεί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ), εναρμονισμένα πρότυπα (ΗD), τεχνικές εκθέσεις (TR) και τεχνικές προδιαγραφές (TS) που εκπονεί η CENELEC.

O CYS ως διαχειριστής του εθνικού συστήματος τυποποίησης συμμετέχει στην εκπόνηση, θέτει σε δημόσια κρίση και υιοθετεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που εκπονεί η CENELEC ως κυπριακά. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους Κύπριους τεχνικούς εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν   στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, απόψεις και σχόλια για τα προσχέδια των Ευρωπαϊκών προτύπων και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των κειμένων των Ευρωπαϊκών προτύπων.

Στον ηλεκτροτεχνικό τομέα καλύπτονται ενδεικτικά οι τομείς της ηλεκτρολογίας, της ασφάλειας πληροφοριών, των έξυπνων πόλεων,  του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συσκευών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των συσκευών φωτισμού, των ηλεκτρικών κινητήρων και μετασχηματιστών, των καλωδίων, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και άλλοι σχετικοί τομείς.