Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία

Ο Τομέας Ασφάλειας & Υγείας είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα. Το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων είχαν σαν αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη της τυποποίησης στον τομέα αυτό, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών, αλλά και σε επίπεδο εκπόνησης εναρμονισμένων προτύπων. Επίσης, αρκετές είναι και οι συνεργασίες ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών του τομέα με αντίστοιχες επιτροπές του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) αλλά και με επιτροπές σε τομείς που σχετίζονται με το θέμα αυτό όπως π.χ θέματα μηχανημάτων, εξοπλισμού, μεταφορών, ηλεκτροτεχνικών θεμάτων κ.α.

Το θέμα της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία στην CEN έχει χωριστεί σε στους πιο κάτω υποτομείς: Occupational Health and Safety (OHS) - που δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν γενικά το χώρο εργασίας και τους εργαζομένους σαν σύνολο. Personal Protective Equipment (PPE) – που δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν εξοπλισμό και μέτρα ατομικής προστασίας.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ