Μηχανολογικά Προιόντα

Ο τομέας των Μηχανολογικών Προϊόντων είναι από τους πιο σημαντικούς στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), αφού η τυποποιητική εργασία που γίνεται σε Ευρωπαϊκό αλλά και Διεθνές επίπεδο επηρεάζει μεγάλο κομμάτι της Κυπριακής βιομηχανίας και υπηρεσιών. Οι Λειτουργοί του Τομέα των Μηχανολογικών Προϊόντων του CYS παρακολουθούν τις εργασίες 96 Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών (TC) που ενεργοποιούνται σε θέματα μηχανολογικών προϊόντων και οι οποίες έχουν εκδώσει μεγάλο αριθμό προτύπων, συμπεριλαμβανομένου αρκετών εναρμονισμένων που υποστηρίζουν μέχρι και 14 Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

Τα πρότυπα αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς, περιέχουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα, τις διεργασίες και τα υλικά. Βασικός στόχος τους είναι να παρέχουν, κάτω από καθορισμένους κανόνες, ένα κοινό τεχνολογικό υπόβαθρο που επιτρέπει την παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων και παράλληλα, με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών προτύπων κτίζεται κοινό θεμέλιο για την καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ