Ελληνικά

Δομικά Υλικά & Πολιτική Μηχανική

Από την 1η Ιουλίου 2013, έχει τεθεί σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Construction Product Regulation CPR 305/2011 για τον καθορισμό εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Η σήμανση συμμόρφωσης CE που απαιτείται στα δομικά υλικά, υποδεικνύει τη συμμόρφωση των δομικών προϊόντων με τη νομοθεσία της ΕΕ και τους επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η διαχρονική διαθεσιμότητα Ευρωπαϊκών προτύπων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων πολιτικής μηχανικής, επισφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα των κατασκευών εδώ και αρκετά χρόνια.

Σε Εθνικό επίπεδο στο τομέα της πολιτικής μηχανικής του CYS, λειτουργεί η Αντανακλαστική Επιτροπή CYS MC 001 Civil Engineering & Construction Products.

Παράλληλα, στο τομέα λειτουργούν εννέα Εθνικές τεχνικές επιτροπές τυποποίησης, που δραστηριοποιούνται με την εκπόνηση και την επικαιροποίηση Εθνικών προτύπων ή και Εθνικών προσαρτημάτων, σε συσχέτιση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τους Ευρωπαϊκούς αλλά και Εθνικούς κανονισμούς

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ