Τρόφιμα & Βιοτεχνολογία

Ο Τομέας Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα. Το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, είχαν σαν αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη της τυποποίησης στον τομέα αυτό, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών τεχνικών επιτροπών, αλλά και σε επίπεδο εκπόνησης προτύπων σε θέματα που αφορούν τρόφιμα, εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης τροφίμων, υλικά σε επαφή με τρόφιμα κλπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει εκδώσει περίπου 400 πρότυπα σχετικά κυρίων με μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης, ενώ συνεχίζει και στο παρόν στάδιο με ένα ευρύ, σε θέματα, πρόγραμμα εργασίας.

Επιπλέον η CEN συνεργάζεται και με διάφορους φορείς όπως τη Codex Alimentarius Commission. Δέκα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από την CEN έχουν υιοθετηθεί ως γενικές μέθοδοι της Codex Alimentarius Commission. Παράλληλα η CEN είναι μέλος του MoniQA (Monitoring and Quality Assurance in the food supply chain), ενός ευρωπαϊκού δικτύου επιχορηγημένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο ασχολείται με θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ